top of page
DISCLAIMER

De op de site getoonde informatie is met zorg samengesteld door Jachthaven Spiegelzicht. Jachthaven Spiegelzicht behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. 

Beperkte aansprakelijkheid:
Jachthaven Spiegelzicht spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist kan zijn.

Jachthaven Spiegelzicht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de (al dan niet door derden aangeboden) informatie op de website van Jachthaven Spiegelzicht.

Alle prijzen op onze website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt door Jachthaven Spiegelzicht geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten:
De informatie gevonden op de website van Jachthaven Spiegelzicht mag voor persoonlijke doeleinden gebruikt worden, onder voorwaarde dat U de gevonden informatie heeft gevonden op de website van Jachthaven Spiegelzicht en de informatie ongewijzigd laat met vermelding van de bron. Voor commerciële doeleinden moet eerst toestemming worden gevraagd.

Jachthaven Spiegelzicht houdt het recht voor de Disclaimer elk moment aan te passen.

De informatie op de website van Jachthaven Spiegelzicht, de vormgeving, huisstijl, en logo’s zijn eigendom van Jachthaven Spiegelzicht.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Jachthaven Spiegelzicht. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Jachthaven Spiegelzicht, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Jachthaven Spiegelzicht.

bottom of page